Қазіргі жастардың құрамдас бөлігі – кәсіпкерлік қабілеттер

“Бизнес-әлемдегі ең үлкен ойын –

егер сіз оны қалай ойнайтынын білсеңіз»

Томас Дж. Уотсон

Кәсіпкерлік-бұл айтарлықтай белгісіздік жағдайында кәсіби шешімдер таба білуге, сондай-ақ жаңа идеялар мен оларды іске асыру тәсілдерін іздеу барысында тәуекелге негізделген қызметтің ерекше түрі. Бәсекелестік күрес жағдайында өз ісін тиімді ұйымдастыратын, өз тауарларын өндіру және сату кезінде тұтынушылардың сұрауларына бағдарланатын кәсіпкерлер ғана өмір сүре алады және табысқа жете алады.  Сондықтан қазіргі жастар білімі мен іскерлігіне, кәсіби дағдыларына, кәсіпкерлік ойлау қабілетіне, шығармашылық бастамашылығына, бәсекеге қабілеттілігіне, мақсат қоя білуге және оларға қол жеткізе білуге ие болуға тиіс.

2017 жылдың сәуір айында Қазақстанның Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласымен сөз сөйледі. Бұл жұмыста Мемлекет басшысы қоғам мен әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың негізгі бағыттарын атап өтті: бәсекеге қабілеттілік; прагматизм; ұлттық бірегейлікті сақтау; білім табынуы; елдің эволюциялық дамуы және Сананың ашықтығы («Рухани жаңғыру» бағдарламасы). Осы бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында колледждің бітіруші топтары үшін «Кәсіпкерлік қызметтің негіздері» пәні енгізіліп, мемлекеттік және орыс тілдерінде жүргізіледі.

2019-2020 оқу жылының қыркүйек айынан бастап, өткен жылдардың дәстүрін жалғастыра отырып, студенттер курсты оқу барысында бизнесті жүргізу дағдылары мен қыр-сырын меңгеріп, өзінің бизнес-идеясын таңдап, бизнес-жобаларды әзірлейді.

Қорытынды сабақта әр команда берілген уақыт ішінде қызықты презентациялар мен креативті идеялармен сүйемелденетін өздерінің қызықты бизнес-жоспарларын қорғады. Әрбір деректер шындыққа сәйкес келеді, өйткені студенттер қолданыстағы баға ұсыныстарын пайдаланып, қазіргі бәсекелестерді қарады, біздің отандық банктердің несиесі бойынша нақты пайыздық мөлшерлемелер, сондай-ақ маркетингтік зерттеулер кезінде осы сауалнамалар мен сауалнамалар жүргізді. Айта кету керек, топтар бәсекелестермен қарым-қатынас жасай білуді, шешендік шеберліктерін, өз нәтижесіне жауапты болуды көрсетті.

Кәсіпкерлер экономикалық қатынастардың қатысушылары ретінде осы процесте жетекші рөл атқарады. Олардың күшінде Қазақстанды және қазақстандық тауарларды халықаралық нарықта бәсекеге қабілетті етуге; әділдік пен прагматизм негізінде серіктестермен және тұтынушылармен қарым-қатынас жасауға; ұлттық бірегейлікті жоғалтпай, бизнесті жүргізудің үздік инновациялық тәсілдері мен тетіктерін таңдауға; бизнес-процестерге жаңа білім мен технологияларды әкелуге; бұл елге эволюциялық және ашық дамуға көмектеседі.

Болашақ түлектерге өз бизнес – идеяларын жүзеге асыруға және өз бизнесін бастау үшін әртүрлі ресурстарды пайдалануға тілек білдіреміз

Авторы:

 бухгалтерлік-экономикалық пәндер

әдістемелік бірлестігінің төрағасы

Ж. Н. Жунусова