Экскурсия жетекшілері курсы

9 мамыр мен 2 маусым аралығында Щучинск қ. Жоғары техникалықколледжінің Т-21з тобының студенттері Ақмола облысыныңбасқармасы мен Ақмола облысының туризм және демалыс индустриясықауымдастығы ұйымдастырған Экскурсия жетекшілері курсынан өтті.Бұл курстар студенттерге колледжде алған экскурсиятану саласындағытеориялық білімдерін нығайтуға, практикалық дағдыларын бекітугемүмкіндік берді.Курс аяқталғаннан кейін студенттерге экскурсиялық жұмысты жүргізуқұқығын растайтын сертификаттар берілді. Бұл өз күшіңді практикадақолдануға, жұмыста өзін көрсетуге және нәтижесінде өндірістік практикаданәрі қарай өту және жұмысқа орналасу үшін әлеуметтік әріптестермен шартжасасуға тамаша мүмкіндік береді.