Оқушылардың оқу жетістіктерінің мониторингі

2 – 4 қараша аралығында 2 курстың 318 студенті математика, қазақ тілі, Қазақстан тарихы, таңдау пәні (физика, химия, география) пәндер бойынша оқыту тілінде компьютерлік тестілеу форматында ООЖМ тапсырып жатыр.
Бұл мониторинг жалпы білім беретін пәндерді меңгеру деңгейін өлшеуге бағытталған және алдағы уақытта мониторинг мемлекеттік білім стандартының талаптарына сәйкес кәсіби модульдерді, арнайы пәндерді меңгеруді көрсетеді.