Халықаралық Отбасы күні

Біздің халқымызда отбасы әрқашан оның басты рухани тірегі, адамиқұндылықтардың, ұрпақтар мәдениеті мен тарихи сабақтастығыныңсақтаушысы болды.Жұмыс жоспарына сәйкес 2021 жылдың 14-22 мамыр аралығындаЩучинск қаласының Жоғары техникалық колледжінде осы тамаша мерекегеарналған түрлі іс-шаралар өтуде. Отбасы мемлекеттің қалыптасуы мендамуында, рухани, мәдени құндылықтарды, дәстүрлерді сақтауда жәнеарттыруда үлкен рөл атқарады.